Блок іскрозахисту СКМ-БІЗ-08

Блок іскрозахисту СКМ-БІЗ-08

Призначення та область застосування

Бар’єр іскрозахисту СКМ-БІ3-08 призначений для забезпечення іскробезпеки кіл живлення, сигналізації, вимірювання в системах автоматизації технологічних процесів на вибухонебезпечних виробництвах.

Бар'єри іскрозахисту СКМ-БІ3-08 призначені для встановлення поза межами вибухонебезпечних зон та застосування з обладнанням з видом вибухозахисту «іскробезпечне електричне коло», що у регламентованому порядку допущене для використання у вибухонебезпечних зонах, відповідно з маркованням вибухозахисту та згідно вимог ДСТУ EN 60079-0:2017, ДСТУ EN 60079-11:2017. Рівень вибухозахисту (EPL) та група такого обладнання не повинні перевищувати EPL та групу вихідних іскробезпених кіл бар'єрів СКМ-БІ3-08, а іскробезпечні параметри, з урахуванням електричних параметрів лінії зв'язку, не повинні порушувати іскробезпеку.

Також до іскробезпечних електричних кіл бар'єрів серії СКМ-БІЗ-хх можуть підключатися «прості» пристрої, які виготовляються серійно та задовольняють вимогам п.4.6.24 ДНАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» та п. 5.7 ДСТУ EN 60079-11:2017.

Бар'єр включається у вхідні і вихідні ланцюги контролера СКМ-8 і забезпечує захист іскробезпечних кіл від впливу напруги до 20 В, обмежуючи значення напруги і струму до іскробезпечних. Бар'єр відноситься до пристроїв пасивного типу.

Бар’єр призначений для експлуатації при температурі від -25 до +60 °С і відносній вологості - до 98% при температурі +35 °С.

Бар’єр іскрозахисту СКМ-БІ3-08 з вхідними іскробезпечними електричними колами рівня “іа”, має маркування вибухозахисту II (1) G [Ex ia Ga] IIА/IIB/IIC, відповідає ДСТУ EN 60079-0:2017 (зі зміною 11:2017), ДСТУ EN 60079-11:2017.

 

Інструкція з експлуатації ЗАВАНТАЖИТИ